ประกาศด่วน


เรื่อง :: อากาศ 7 วันข้างหน้า


คาดหมาย
     

ในช่วงวันที่ 25-26 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้นกับมีลูกเห็บตกบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วอุณหภูมิลดลง ทำให้บริเวณดังกล่าวคลายความร้อนลง สำหรับบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ตลอดช่วง
     
ข้อควรระวัง
     

ในช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งลูกเห็บตกบางแห่งที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

 
 
 
 
 
    ออกประกาศ 24 เมษายน 2560
 

2016-02-19 15:30:11


รูปภาพ / กิจกรรม