27 ก.พ.- 1 มี.ค.2560 ศึกษาดูงา...


อ่าน 1350

27 ก.พ.- 1 มี.ค.2560 ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการลูกหนี้ รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

รายละเอียด : 27 ก.พ.- 1 มี.ค.2560 ทีมงานประกันฯ การเงิน/บัญชี เวชระเบียน และเภสัชกรรม จำนวน 12 คนศึกษาดูงานโปรแกรมระบบบริหารจัดการลูกหนี้ RCM (Receive Claim Manager) ณ รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการลูกหนี้ของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ2 มี.ค. 2560 Admin Admin

รูปภาพ / กิจกรรม