ภาพกิจกรรม

ปีใหม่ 2564
บ.ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด
ประชุม EOC COVID-19
ประชุม คปสอ.ขุขันธ์

 

 โรงพยาบาลขุขันธ์ 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทร. 0-4581-4290 

Copyright © 2021 Design and coding by rawat sukdee (ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุขันธ์)